Evolueren van je Pokémon

Pokemon-Go-When-to-Evolve-and-When-to-Power-Up

Elke keer wanneer je een Pokémon vangt, ontvang je “Candy” van deze soort Pokémon.
Evalueren van je Pokémon vereist een “x” aantal “Candy” per soort Pokémon. De Pokémon die
meer “Candy” eist is vaak ook sterker en toont dan ook meer CP. Geevalueerde Pokémons hebben
over het algemeen een hogere CP en HP, wat deze maakt tot een waardevolle toevoeging
aan je collectie.


Pokémon evolueren

1. Ga naar de Map, tik het “Hoofdmenu” aan.MainMenu
2. Raak nu de Pokémon icon aan.Pokemon
3. Van je lijst van Pokémon, selecteer één die je wilt evolueren.
4. Op de Pokémon overzicht pagina, raak je de “Evolve” knop aan.

Waar op letten?

Let op: Je hebt nog steeds dezelfde aantal Pokémons in je collectie nadat een evolutie is voltooid.
De Pokémon die je hebt gekozen is enkel geevolueerd-getransformeerd in een geevolueerde Pokémon dus
je hebt geen Pokémon extra or minder.

Stardust_Candy_EN

Totdat je genoeg “Candy” hebt, zul je niet je Pokémon kunnen evolueren.
Je kunt je aantal “Candy” wat je nodig hebt om je Pokémon te kunnen evolueren zien in je Pokémon overzichts
pagina.